Skip Navigation LinksLongLiveTheKingRama10 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว