คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจลงทะเบียนงานสัมมนาวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี 2561

เรื่อง "Digital Economy: Rethink Reshape Reform"

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่

กรุณารอ 3 วินาที หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อไปต่อ