คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจลงทะเบียนงานสัมมนาวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี 2562

เรื่อง "โลกเปลี่ยน หมู่เฮาปรับ รุกรับให้ทัน"

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น.

ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

กรุณารอ 3 วินาที หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อไปต่อ