แผนยุทธศาสตร์ ธปท. (พ.ศ. 2563-2565) : ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ​