ตั้งแต่วันที่   จนถึงวันที่ 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลประจำวัน โปรด click ที่นี่

ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท.
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563
วันที่ประเภทธุรกรรมอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะเวลาวันที่ชำระราคาวันที่ครบกำหนดวงเงินที่เสนอ (ล้านบาท)วงเงินที่ได้รับ (ล้านบาท)อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (%)อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ (%)ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เสนอ (%)ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้รับ (%)ถัวเฉลี่ยที่ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประมูลได้ (%)BID Coverage Ratio
ต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
22 ก.ย. 2563ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนFixed0.5001D22 ก.ย. 256323 ก.ย. 2563675,400675,4000.5000.5000.5000.5000.500-----1.00
22 ก.ย. 2563ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนIndexed0.5007D22 ก.ย. 256329 ก.ย. 2563151,100151,100-----0.0000.0000.0000.0000.0001.00
22 ก.ย. 2563ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนIndexed0.50014D22 ก.ย. 25636 ต.ค. 25638,7008,700-----0.0000.0000.0000.0000.0001.00