ตั้งแต่วันที่   จนถึงวันที่ 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลประจำวัน โปรด click ที่นี่

ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท.
ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ประเภทธุรกรรมอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะเวลาวันที่ชำระราคาวันที่ครบกำหนดวงเงินที่เสนอ (ล้านบาท)วงเงินที่ได้รับ (ล้านบาท)อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (%)อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ (%)ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เสนอ (%)ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้รับ (%)ถัวเฉลี่ยที่ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประมูลได้ (%)BID Coverage Ratio
ต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
12 พ.ย. 2562ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนFixed1.2501D12 พ.ย. 256213 พ.ย. 2562408,750408,7501.2501.2501.2501.2501.250-----1.00
12 พ.ย. 2562ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนIndexed1.2507D12 พ.ย. 256219 พ.ย. 2562161,350161,350-----0.0000.0000.0000.0000.0001.00
12 พ.ย. 2562ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนIndexed1.25014D12 พ.ย. 256226 พ.ย. 256256,25034,401-----0.0000.0000.0000.0000.0001.64