ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงสร้างความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ส่งผลให้สภาพคล่องที่ตึงตัวในระบบการเงินโลกเริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินไทย ธปท. จึงจำเป็นต้องออกมาตการพิเศษเพื่อรักษาความสามารถของตลาดการเงิน โดยสนับสนุนสภาพคล่องผ่านธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Repurchase Agreement) ให้กับสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตราสารหนี้


ยอดคงค้างธุรกรรม Mutual Fund Liquidity Facility (MFLF) รายสัปดาห์
วันที่ยอดคงค้าง (ล้านบาท)จำนวนสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตราสารหนี้ (ราย)
27 พ.ย. 256300
20 พ.ย. 25632791
13 พ.ย. 25632791
6 พ.ย. 25631,3321
30 ต.ค. 25631,6222
22 ต.ค. 25631,7583
16 ต.ค. 25631,7583
9 ต.ค. 25632,9654
2 ต.ค. 25635,4936
25 ก.ย. 256313,8987
18 ก.ย. 256314,8567
11 ก.ย. 256319,7028
3 ก.ย. 256323,0108
28 ส.ค. 256324,0638
21 ส.ค. 256325,3729
14 ส.ค. 256327,0359
7 ส.ค. 256334,7789
31 ก.ค. 256341,1209
24 ก.ค. 256346,2059
17 ก.ค. 256347,44210
10 ก.ค. 256349,17110
3 ก.ค. 256349,48610
26 มิ.ย. 256349,37510
19 มิ.ย. 256350,07510
12 มิ.ย. 256350,31710
5 มิ.ย. 256348,60710
29 พ.ค. 256350,07210
22 พ.ค. 256349,4699
15 พ.ค. 256353,7289
8 พ.ค. 256349,0469
30 เม.ย. 256350,9279
24 เม.ย. 256356,0479
17 เม.ย. 256355,3869
10 เม.ย. 256346,6399
3 เม.ย. 256339,8288
27 มี.ค. 25635,8793
หมายเหตุ: ธปท. จะประกาศข้อมูลวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ในวันทำการแรกของสัปดาห์ถัดไป