ขอรบกวนคุณลูกหนี้กรอกข้อมูล
แล้วหมอหนี้จะพาไปดูว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ

หากมีหนี้มากกว่า 1 บัญชี กดเพิ่มได้นะครับ

1. ประเภทหนี้ของท่าน

2. สถานะหนี้ของท่าน

3. ผู้ให้บริการทางการเงิน

1. ประเภทหนี้ของท่าน

2. สถานะหนี้ของท่าน

3. ผู้ให้บริการทางการเงิน

มาตรการแก้หนี้ของ ธปท. และสถาบันการเงิน

  • {{list_s}}

{{list['todo']}} ภายใน {{convertExcelMonth(list['register_end'])}} ตั้งแต่ {{convertExcelMonth(list['register_begin'])}} – {{convertExcelMonth(list['register_end'])}}

  • สามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง เพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการสำหรับขอสินเชื่อใหม่

คลิก