ตอบคำถามเพื่อวัดระดับปัญหาทางการเงินของคุณ

1. ข้อใดตรงกับคุณลูกหนี้มากที่สุดครับ

2. ภาระหนี้และรายรับรายจ่ายต่อเดือนของคุณลูกหนี้เป็นอย่างไรครับ

รายรับ

รายได้หลัก เช่น เงินเดือน/ค่าจ้าง (บาท) ต่อเดือน

รวมรายรับ (บาท) ต่อเดือน

รายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (บาท) ต่อเดือน

ภาระหนี้ (บาท) ต่อเดือน

อื่น ๆ (บาท) ต่อเดือน

รวมรายจ่าย (บาท) ต่อเดือน

แต่ถ้าคุณลูกหนี้ไม่สะดวกจะกรอกเลขด้านบน สามารถเลือกข้อความที่ตรงกับคุณลูกหนี้มากที่สุดก็ได้ครับ

รายรับ-รายจ่าย

ภาระหนี้

3. หากคุณลูกหนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลย เงินออมที่มีอยู่จะช่วยให้คุณลูกหนี้มีเงินใช้อีกกี่เดือนครับ