เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2565 ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ LSE(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
ทุนต่อยอดของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุนบุคคลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2565(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.