เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2562 ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ LSE (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
ทุนธปท. (ทุนแข่งขัน) ระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.