เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2562 ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ LSE (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
ทุน IDP ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2563 (สำหรับพนักงาน ธปท.)(ปิดรับสมัคร วันที่ 10 มีนาคม 2562)
ทุนธปท. (ทุนแข่งขัน) ระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.