เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กันยายน 2560)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 2) (ปิดรับสมัคร วันที่ 29 กันยายน 2560)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนสื่อสารดิจิทัล ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 3) (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 ตุลาคม 2560)
นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ดำเนินการคัดเลือกทุกๆ สิ้นเดือน) (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)*
*คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี นับจากวันยื่นใบสมัคร
หมายเหตุ : ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการคัดเลือกตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน
ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี
ตำแหน่งงาน ด้าน IT
ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.