ธนาคารแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลการบริการและอัตราค่าธรรมเนียมที่น่าสนใจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจ
เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และ บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่เรียกเก็บจากลูกค้า
ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น

“ธปท. อยู่ระหว่างปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์เงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม/เดบิต บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จึงของดการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ให้เป็นปัจจุบันเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 – 9 พฤศจิกายน 2563”

     ค่าธรรมเนียม