รายชื่อสถาบันการเงิน ที่เข้าร่วมโครงการของแบงก์ชาติ

สถาบันการเงิน

โครงการที่สถาบันการเงินเข้าร่วม

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล
(14 ก.พ. - 30 มิ.ย. 64)

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

เช่าซื้อรถยนต์
(1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI)

โครงการที่สถาบันการเงินเข้าร่วม

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล
(14 ก.พ. - 30 มิ.ย. 64)

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

เช่าซื้อรถยนต์
(1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นอนแบงก์ (non-bank)

โครงการที่สถาบันการเงินเข้าร่วม

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล
(14 ก.พ. - 30 มิ.ย. 64)

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

เช่าซื้อรถยนต์
(1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64)

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด

บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซีไอเอ็มบีไทยออโต้ จำกัด

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จำกัด

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมิตร จำกัด

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอทีทีพี จำกัด

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชยภาค จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์

โครงการที่สถาบันการเงินเข้าร่วม

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล
(14 ก.พ. - 30 มิ.ย. 64)

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

เช่าซื้อรถยนต์
(1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64)

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์เจ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทวีทรัพย์ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ฮาร์โมนิช จำกัด

เข้าร่วมโครงการ

มีบริการแต่ไม่เข้าร่วมโครงการ

ไม่มีบริการ

ไม่พบข้อมูล