โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

ในช่วงที่ผ่านมา แบงก์ชาติได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงินหลายแห่งออก มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังคงดำเนินต่อไปในทั่วทั้งโลกและมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจำเป็นต้องช่วยดูแลความสามารถในการชำระหนี้ของทั้งลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจในระยะต่อไป แบงก์ชาติจึงได้ร่วมกับสถาบันการเงินเปิดตัวโครงการแก้หนี้สำหรับภาคธุรกิจ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” (โครงการดีอาร์บิส) เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจกลุ่มที่ยังมีศักยภาพแต่ประสบปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและมีเจ้าหนี้ธนาคารหลายราย ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้โดยการรวมหนี้และลดระยะเวลาการติดต่อเจ้าหนี้หลายราย ผ่านแนวทางแก้ไขหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ตกลงร่วมกัน เช่น การขยายเวลาชำระหนี้ การลดค่างวด รวมทั้งจะมีการพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้ที่มีแผนธุรกิจชัดเจน มีประวัติการชำระหนี้ดี และมีความตั้งใจในการทำธุรกิจ

ลูกหนี้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้โดยตรงกับธนาคารหลักที่ท่านใช้บริการอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการ DR BIZ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการแก้ไขหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 เดือนหลังจากได้รับข้อมูลและเอกสารจากลูกหนี้ครบถ้วน

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางสื่อสารและ call center ของสถาบันการเงินทุกแห่งที่ร่วมโครงการ รวมถึงศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร. 1213 หรืออ่าน คำถาม-คำตอบที่พบบ่อยของโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”

  • เป็นลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • มีสถานะหนี้ปกติ หรือเป็น NPL กับธนาคารบางแห่งตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด
  • ต้องไม่ถูกฟ้องคดี ยกเว้นเจ้าหนี้ถอนฟ้อง