3 ขั้นตอนการแก้หนี้

ศึกษาข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตัวเอง

หมอหนี้เพื่อประชาชน

เรียนรู้แนวทางการแก้ไขหนี้ และศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือ ที่เหมาะกับตนเองผ่านบริการให้คำปรึกษาบนเว็บไซต์ และหมอหนี้ดิจิทัล (chatbot)

มาตรการให้ความช่วยเหลือของ ธปท.

ศึกษามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะกับคุณและข้อมูลสถาบันการเงิน ในสถานการณ์ COVID-19

ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสมัครรับการช่วยเหลือ

ช่องทางติดต่อสถาบันการเงิน

หลังจากศึกษามาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสมัคร รับการช่วยเหลือหรือปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทาง online และ call center ของผู้ให้บริการ

แจ้งปัญหากรณีไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ทางด่วนแก้หนี้

แจ้งขอความช่วยเหลือหากคุณ
(1) ไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ หรือ (2) ติดต่อผู้ให้บริการแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ปรึกษา ร้องเรียน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินได้ที่นี่