Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ข้อมูลควรรู้สำหรับลูกหนี้รายย่อย | ธปท. กับมาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ข้อมูลควรรู้สำหรับลูกหนี้รายย่อย

มาตรการแก้หนี้ระยะยาวเพิ่มเติม ด้วยการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้

เพื่อให้การช่วยเหลือขยายออกไปครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านในวงที่กว้างขึ้น แบงก์ชาติจึงกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้แบงก์ทำการรวมหนี้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นเข้าด้วยกัน โดยขยายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ข้ามแบงก์ได้ นอกจากนี้ แบงก์ชาติได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์หนี้ควบคู่ไปด้วย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

แบงก์ชาติร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ซึ่งทำให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง โดยยกระดับจากมาตรการเดิมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดของโรคที่รุนแรงขึ้น

ทางด่วนแก้หนี้

​ช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่เป็นลูกหนี้และกำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยแบงก์ชาติจะช่วยรับเรื่องและเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ติดต่อ หรือเจรจากับสถาบันการเงินในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้

​การปรับโครงสร้างหนี้ หมายถึง การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกหนี้ โดยทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเจรจากับธนาคาร ลูกหนี้ที่เริ่มขาดสภาพคล่องสามารถเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ได้โดยไม่ต้องรอให้เป็น NPL ซึ่งท่านสามารถศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่นี่