Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ข้อมูลควรรู้สำหรับลูกหนี้ SMEs | ธปท. กับมาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ข้อมูลควรรู้สำหรับลูกหนี้ SMEs

มาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัว ภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ

มาตรการที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ประคับประคองกิจการให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 มาได้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีวงเงินและดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และเสริมศักยภาพธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขการค้ำประกันที่ยืดหยุ่นขึ้น

มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

โครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ขาดหาย ไม่พอชำระหนี้และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนต่าง ๆ แต่ยังมีศักยภาพและมีความตั้งใจในการรักษาธุรกิจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมได้ที่นี่

มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)

​การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หากท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจและต้องการเงินกู้ในการฟื้นฟูธุรกิจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมได้ที่นี่

Q&A มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการโครงการพักทรัพย์ พักหนี้

ตอบคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เช่น ทำไมต้องออกมาตรการเพิ่มเติมในครั้งนี้? คุณสมบัติลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเป็นอย่างไร ? ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าเงื่อนไข จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ? และอีกคำถามมากมาย เรามีคำตอบให้ท่านที่นี่

มาตรการรองรับหลังหมดมาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไป

​ในระยะต่อไป แบงก์ชาติจะเน้นแก้ไขปัญหาให้ลูกหนี้ SMEs แบบเชิงรุกและตรงจุด แทนการช่วยเหลือแบบทั่วไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบในระยะยาว โดยมีหลายมาตรการมารองรับ ได้แก่ การปรับเงื่อนไขการจ่ายหนี้ตามความสามารถในการจ่ายหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายเพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL (หนี้เสีย) รวมถึงใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม

โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

​เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจกลุ่มที่ยังมีศักยภาพแต่ประสบปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและมีเจ้าหนี้ธนาคารหลายราย ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้โดยการรวมหนี้และลดระยะเวลาการติดต่อเจ้าหนี้หลายราย ผ่านแนวทางแก้ไขหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ตกลงร่วมกัน เช่น การขยายเวลาชำระหนี้ การลดค่างวด หรือการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาให้สินเชื่อใหม่

มาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้

​หากท่านเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19 “มาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้” ที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบการเลื่อนจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน อาจเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของท่านในช่วงนี้ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับตามมาตรการ ได้ที่นี่

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ของแบงก์ชาติ

​หากท่านเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ อาจเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับตามมาตรการ ได้ที่นี่

Q&A มาตรการเกี่ยวกับลูกหนี้ SMEs

​ทุกคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไม่ว่าจะสอบถามเรื่อง มาตรการนี้ช่วยใครบ้าง? ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อย่างไร? มีหลักเกณฑ์อย่างไรถึงจะเข้าร่วมมาตรการได้? จะต้องไปติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ไหน? และอีกคำถามมากมาย เรามีคำตอบให้ท่านที่นี่