Skip Ribbon Commands
Skip to main content

แนวทางการหารายได้เสริม


แนวทางการหารายได้เสริม

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด บางธุรกิจถูกจำกัดเวลาการให้บริการ บางธุรกิจถูกสั่งปิดชั่วคราว ทำให้ผู้ประกอบการ พนักงาน หรือลูกจ้างต้องปรับตัวเพื่อประคองธุรกิจ หนึ่งในการปรับตัวที่จำเป็น คือการหารายได้เสริม เพื่อชดเชยรายได้เดิมที่ลดน้อยลง หรือเพื่อจับจ่ายใช้สอยในยามที่มีค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ เพิ่มขึ้น  


แนวคิดการหารายได้

การหารายได้เสริมไม่เพียงจะช่วยให้ลูกหนี้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ แต่ยังอาจใช้เป็นช่องทางการประกอบอาชีพเพิ่มเติมในอนาคต ลูกหนี้หลายรายสามารถต่อยอดทักษะเดิมที่มีอยู่ หรือค้นพบทักษะใหม่ที่ไม่คิดว่าตนสามารถทำได้ ให้กลายเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ยิ่งขึ้นไปอีก

หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การสำรวจตัวเอง สำรวจตลาด เลือกสิ่งที่ใช่ และลงมือทำ

ซึ่งโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนมีข้อแนะนำเบื้องต้น ดังนี้
income.jpg

ตัวอย่างแนวคิดการหาอาชีพเสริม 

income3.3.jpg