Skip Ribbon Commands
Skip to main content

แนะนำโครงการหมอหนี้


โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน

 ลงทะเบียนโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน เพื่อรับความรู้และคำแนะนำในการแก้ปัญหาหนี้  ตั้งแต่การสำรวจภาระหนี้  การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้  
การเจรจาแก้ไขหนี้  การวางแผนปรับตัวและปรับธุรกิจ  รวมทั้งแนวทางการเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนปรับปรุงกิจการ

aboutdoctordebt web.jpg

"ข้อมูลครบ จบได้ในสิบนาที"
หมอหนี้แนะนำให้คุณลูกหนี้เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อประหยัดเวลาในการกรอกในขั้นตอนต่อไปครับ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ลักษณะธุรกิจ และปัญหาธุรกิจที่พบ
2. ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สิน ปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าของกิจการ 
3. ข้อมูลภาระหนี้ อัตราการผ่อน และความสามารถในการชำระปัจจุบันหากท่านเป็น SME ที่มีปัญหาหนี้ซับซ้อน ต้องการปรึกษาหมอหนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ปุ่มด้านล่างครับ