Skip Ribbon Commands
Skip to main content

แนะนำโครงการหมอหนี้ สำหรับลูกหนี้รายย่อย

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน

 ลงทะเบียนโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน เพื่อรับความรู้และคำแนะนำในการแก้ปัญหาหนี้  ตั้งแต่การสำรวจภาระหนี้  การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้  
การเจรจาแก้ไขหนี้  การวางแผนปรับตัว แนวทางการเพิ่มรายได้ รวมทั้งแนวทางการเตรียมตัวการปรับโครงสร้างหนี้ 

retail_landing.jpg

"ข้อมูลครบ จบได้ในสิบนาที"
หมอหนี้แนะนำให้คุณลูกหนี้เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อประหยัดเวลาในการกรอกในขั้นตอนต่อไปครับ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับท่าน ข้อมูลส่วนตัว ช่องทางติดต่อ และอาชีพ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินออม 
3. ข้อมูลภาระหนี้ อัตราการผ่อน และความสามารถในการชำระปัจจุบัน
retail_landing2.JPG

หากท่านต้องการปรึกษาหมอหนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ปุ่มด้านล่างครับ