สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินโยบายการเงินและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

สำนักงานภาคเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้าน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

hand

บทความและงานศึกษา

บทความ

บทความขนาดสั้นเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เผยแพร่บทความในรูปแบบ Regional Letter และ Regional Insight เพื่อบอกเล่ามุมมองเชิงพื้นที่ 

ดูรายละเอียด
-

วิจัย

บทความวิจัยเชิงลึกในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจเศรษฐกิจภูมิภาคในมิติต่าง ๆ 

ดูรายละเอียด

BG-wave

งานสัมมนา

สำนักงานภาคจัดงานสัมมนาวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นประโยช์และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการในพื้นที่

BG-FI

หม่องเฮียนฮู้

เป็นพื้นที่สาธารณะ ตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้หลายรูปแบบ มีบริการหนังสือรูปเล่ม บริการแบบ e-bood ผ่านระบบ Hibrary ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ อาทิ พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) และ ห้องประชุม

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4391-3555 ต่อ 3566

เข้าชม
building

ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้ง: 45 ถนนนิกรสำราญ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

โทร. (043) 913-555​

NEO@bot.or.th

หม่องเฮียนฮู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000