​​การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2564

29 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • วันที่ 9 เมษายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ

Contact for more information

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด