​​​การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2564

18 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

บรรกาศงานประชุม

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด