​​​การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 4/2564

09 มกราคม 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

​​​การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 10 มกราคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

Meeting

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด