​แถลงข่าวร่วม
การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไนและธนาคารแห่งประเทศไทย

30 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • ​Ms. Rokiah Badar Managing Director ธนาคารกลางบรูไน (Brunei Darussalam Central Bank) และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไน และธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภาพประกอบ

​Ms. Rokiah Badar Managing Director ธนาคารกลางบรูไน (Brunei Darussalam Central Bank) และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไน และธนาคารแห่งประเทศไทย 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือและการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเงินระหว่างธนาคารกลางทั้งสอง ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการดำเนินพันธกิจของธนาคารกลาง รวมถึงนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

 

ธนาคารกลางบรูไน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
6 ธันวาคม 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

 

​Brunei Darussalam Central Bank

​ธนาคารแห่งประเทศไทย

​International Division

​ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

​Email: international@bdcb.gov.bn 

​Email: ind-cooperation@bot.or.th

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ

Contact for more information

รัฐบาลสหราชอาณาจักร ธนาคารแห่งประเทศไทย 1 ธันวาคม 2565

+66 2283 5865

finlandscape@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด