​พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

10 สิงหาคม 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 11 สิงหาคม 2565

​นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

11
2
3
4

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด