​พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

1
2
3

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด