​กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงาน และจิตอาสาพระราชทาน ธปท. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

1
2.2
2.1
3

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด