แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน ปี 2566

ข่าว ธปท. ฉบับที่ xx/2566 | 31 พฤษภาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ

เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2566 .....

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานเศรษฐกิจมหภาค

0 2283 5639

macroeconomic-epd@bot.or.th

เอกสารแถลงข่าวทั้งหมด