​​​การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2565

18 เมษายน 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที 55k

 

         วันที่ 18 เมษายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และนายสุรัช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

img

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Division

0 2283 6186

MPStrategyDiv@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด

ดาวน์โหลด Zip file