ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน

รายชื่อศูนย์เงินสดสถาบันการเงินที่ผ่านมาตรฐานของ ธปท.

 1. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ สงขลา
 2. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ ขอนแก่น
 3. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ เชียงใหม่
 4. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ นครปฐม
 5. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ นครราชสีมา
 6. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ พังงา
 7. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ พิษณุโลก
 8. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ ระยอง
 9. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 10. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ สุราษฎร์ธานี
 11. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงเทพ อุบลราชธานี

 1. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย นครราชสีมา
 2. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย นครสวรรค์
 3. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย พิษณุโลก
 4. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย สงขลา
 5. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย สุราษฎร์ธานี
 6. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย อุดรธานี
 7. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย กษัตริย์ศึก
 8. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย ขอนแก่น
 9. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย บางขุนนนท์
 10. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย พะเยา
 11. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต
 12. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย ระยอง
 13. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย รัตนาธิเบศร์
 14. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย อ่อนนุช
 15. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย อ่างทอง
 16. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย อุบลราชธานี
 17. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย เชียงใหม่
 18. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย นครปฐม
 19. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย เพชรบุรี
 20. ศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทย นครศรีธรรมราช

 1. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย ขอนแก่น
 2. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ
 3. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย นาเกลือ
 4. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย เชียงใหม่
 5. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย นครราชสีมา
 6. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย พิษณุโลก
 7. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย ภูเก็ต
 8. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย รามคำแหง
 9. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย ราษฎร์บูรณะ
 10. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย สงขลา
 11. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย สุราษฎร์ธานี
 12. ศูนย์เงินสดธนาคารกสิกรไทย อุบลราชธานี

 1. ศูนย์เงินสดธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่

 1. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ ขอนแก่น
 2. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ ชลบุรี
 3. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ นครปฐม
 4. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ นครราชสีมา
 5. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ พิษณุโลก
 6. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ ภูเก็ต
 7. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ สงขลา
 8. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ สุราษฎร์ธานี
 9. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ อุดรธานี
 10. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ อุบลราชธานี
 11. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ เชียงใหม่
 12. ศูนย์เงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ อยุธยา

 1. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ ขอนแก่น
 2. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ เชียงใหม่
 3. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ นครราชสีมา
 4. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ พิษณุโลก
 5. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ ภูเก็ต
 6. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ ระยอง
 7. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ สงขลา
 8. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ สำนักงานใหญ่
 9. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ สุราษฎร์ธานี
 10. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ฯ อุบลราชธานี

 1. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส สำนักงานใหญ่

 1. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์ พระราม 3

 1. ศูนย์เงินสดบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม กรุงเทพ