ธุรกรรมด้านทะเบียน

ธุรกรรมที่ติดต่อ ธปท.

ธุรกรรมที่ติดต่อ TSD

คำถามพบบ่อย : ธุรกรรมด้านทะเบียน

งานทะเบียนประวัติ

งานคำร้อง

งานเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

การฝาก/ถอนตราสารหนี้กับ TSD

ติดต่อสอบถาม

ทีมบริการพันธบัตร

02-283-6344, 02-283-6470

PBD-BOND-SVT@bot.or.th