.

Thailand Urbanization

พระสยาม BOT Magazine
ฉบับที่ 2 ปี 2566

 

ในวันที่ประเทศไทยจะเติบโตแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป การกระจายความเจริญให้ทุกภาค หลายมุมเมือง และหลากความชำนาญ จะเป็นทางออกให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ตอนนี้หมดยุคเมืองโตเดี่ยวที่ความเจริญส่วนใหญ่กระจุกอยู่แค่ในเมืองหลวง ทิ้งห่างเมืองรองซึ่งอาจมีโอกาสโตไปเป็นจุดยุทธศาสตร์หลายช่วงตัว นำมาสู่ปัญหาความแออัดและความเหลื่อมล้ำ

 

วารสารพระสยาม BOT MAGAZINE ฉบับนี้ ขอชวนท่านร่วมเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่หัวเมืองในแต่ละภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจไม่แพ้กัน กับการพยายามหาคำตอบให้กับโจทย์การพัฒนาและความเหลื่อมล้ำ เพราะ “ประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ”

The Knowledge
 
มองอนาคตเมือง
ผ่านเลนส์คนรุ่นใหม่
 

คนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเมืองที่พวกเขาอาศัย มาร่วมกันค้นหาแนวคิดอนาคตเมืองไปพร้อม ๆ กับคนรุ่นใหม่ และโอกาสที่พวกเขาจะได้พัฒนาบ้านเกิดเมืองรักของตัวเอง

title-iconThe Knowledge

ด้วยบริบทที่มีเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ทั้งในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ทรัพยากร และวัฒนธรรม การกำหนดนโยบายจึงต้องสอดรับกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการภาคอีสานซึ่งเป็นกำลังหลัก ทั้งในช่วงวิกฤตโควิด 19 และการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาเป็นความท้าทายที่ต้องได้รับการตอบสนองในอนาคต

 

คอลัมน์ Executive’s Talk ขอพาผู้อ่านทุกท่านมาพูดคุยกับ ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อํานวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น เกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน และทิศทางการพัฒนาภาคอีสานผ่านการทำงานร่วมกันของ ธปท. และภาคเอกชนบนเส้นทางการขับเคลื่อนภาคอีสานให้ก้าวหน้าและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ธปท. – หอการค้า ยื่นมือประสาน ร่วมพัฒนาอีสานให้ก้าวหน้า
2 executives in library

Financial Wisdom

 

Fin. ดี Happy Life
เพื่อสุขภาพการเงินดีทั่วไทย 

แนะนำโครงการ Fin. ดี Happy Life ที่เปลี่ยนชีวิตคนทำงานจำนวนมาก จากกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมทางการเงินที่ดี และการสร้างภูมิคุ้มกันให้วัยทำงานได้เป็นวงกว้าง เมื่อเงินดี งานก็ดี สังคมและเศรษฐกิจของประเทศก็ดีไปด้วย

title-iconHighlight

จาก “มนต์แคน แก่นคูน” ถึงการหมดยุคของ “เมืองโตเดี่ยว” ทำไมเศรษฐกิจภูมิภาคถึงเป็นอนาคตของประเทศไทย

คงไม่เกินจริงไปนักหากจะบอกว่า ในเชิงวัฒนธรรมแล้ว คนกำหนดรสนิยมกระแสหลักของสังคมไทยไม่ใช่แค่เพียง“กรุงเทพฯ” หรือ “ส่วนกลาง” อีกต่อไป เพราะในโลกใหม่โอกาสและความเป็นไปได้มีได้มากกว่าหนึ่งแบบ
2 executives

Global Trend
 
Localism การกลับมาของกระแสท้องถิ่นนิยม

 

“ท้องถิ่นนิยม” หรือ localism ไม่ใช่แนวคิดใหม่ หากแต่ถูกพูดถึงอีกครั้งจากวิกฤตหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องหันกลับมองท้องถิ่น ทบทวนนโยบาย และให้น้ำหนักกับแนวคิดนนี้มากขึ้น

title-iconGlobal Trend

“ท้องถิ่นนิยม (localism)” ไม่ใช่แนวคิดใหม่ หากแต่ถูกพูดถึงอีกครั้งจากวิกฤตหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องหันกลับมามองท้องถิ่น ทบทวนนโยบาย และให้น้ำหนักกับแนวคิดนี้มากขึ้น เราจึงขอพามาทำความรู้จักแนวคิดนี้ที่หวนกลับมามีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลก

 
LOCALISM การกลับมาของกระแสท้องถิ่นนิยม
local market