สัมมนาวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

"อีสานพร้อมปรับ...รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่"

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ณ ห้องออคิดบอลรูม 2-3 โรงแรมพูลเเมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

1
3
3