สัมมนาวิชาการภูมิภาค

สัมมนาวิชาการ

"ยกระดับเศรษฐกิจเหนือ คว้าโอกาสบนโลกแห่งความท้าทาย"

 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทสรุปผู้บริหาร คลิก

1

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

2
3

สรุปช่วงเสวนาหัวข้อ "สร้างความยั่งยืนแบบคนรุ่นใหม่ สู่การยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่"

 

ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้...ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก

วันจันทร์ที่  11 กรกฎาคม 2565

เวลา 9.00 - 11.45 น.

SymSouth_pic01new

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

​นำเสนอ  ยกระดับเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ด้วยกระแส "ดิจิทัล" และ "ความยั่งยืน"
​เสวนาเรื่อง  ก้าวใหม่ธุรกิจภาคใต้..... ปรับตัวอย่างไรให้ยั่งยืน

​เสวนาเรื่อง  ก้าวใหม่ธุรกิจภาคใต้..... ปรับตัวอย่างไรให้ยั่งยืน

ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2565

  • สัมมนาวิชาการภาคเหนือปี 2565 : Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ

  • สัมมนาวิชาการภาคอีสาน ปี 2565 : อีสานพร้อมปรับ...รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่

  • สัมมนาวิชาการภาคใต้ ปี 2565 : ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้...ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก