วางแผนการเงิน

วัยเด็ก, วัยเริ่มต้นทำงาน, วัยสร้างครอบครัว, วัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะวัยไหนๆ คุณก็สามารถเริ่มต้นการบริหารจัดการเงินของคุณได้

เลือกช่วงชีวิตของคุณ

                                                    

               

               

ทุกช่วงชีวิต

Bank of Thailand

การวางแผนการเงิน 5 ขั้นตอน

Bank of Thailand

ออมเงิน พื้นฐานที่ทุกช่วงวัยควรมี

Bank of Thailand

การวางแผนเกษียณ

Money Plan Detail

จัดการเงินอย่างไร เมื่อรายรับลด

Money Plan Detail

ใช้เงินยังไง ให้อยู่รอดถึงสิ้นเดือน

Money Plan Detail

จัดการกับบิลเรียกเก็บ

การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานให้รู้จักคุณค่าของเงิน ให้ออมเงินเป็น และใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือวัยรุ่น

บทความน่าสนใจสำหรับวัยเรียน

Bank of Thailand

วางแผนการเงิน 5 ขั้นตอน

Bank of Thailand

เงินออม กระปุกที่ควรมี

Bank of Thailand

บัญชีเงินฝาก

เมื่อเรียนจบและก้าวออกจากรั้วสถานศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เริ่มมีรายได้เป็นของตนเองทำให้มีอิสระในการใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว โอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคมย่อมเกิดขึ้นได้มาก

บทความน่าสนใจสำหรับวัยทำงาน

Bank of Thailand

พนักงานประจำ

Bank of Thailand

จัดการบิลเรียกเก็บ

Knowledge

เงินหายไปไหน

การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว และเป็นการเริ่มต้นของภาระรับผิดชอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนโต ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน และอาจต้องมองไกลไปถึงการวางแผนการเงินเพื่อรองรับอนาคตเมื่อมีลูก เพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างสุขสบาย 

สร้างครอบครัว

Bank of Thailand

จะเลือกผ่อนบ้าน ต้องเปรียบเทียบอะไรบ้าง

Bank of Thailand

แผนใช้เงิน

Knowledge

วางแผนเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณอายุ เป็นช่วงเวลาที่ควรได้เริ่มพักผ่อนอยู่กับครอบครัวลูกหลาน ดูแลสุขภาพ หรือท่องเที่ยว ทำงานอดิเรกที่ชอบ และช่วยเหลือสังคมมากขึ้น แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินก่อนเกษียณ 

บทความน่าสนใจสำหรับวัยเกษียณ

Bank of Thailand

รู้จักผลิตภัณฑ์คล้ายเงินฝาก

Knowledge

บัญชีเงินฝาก

จัดการเงินอย่างไรเมื่อรายรับลด