โครงการความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัล (API Standard)

08 กรกฎาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

 โครงการความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัล (API Standard)

 

วันที่ ​8 กรกฎาคม 2564 Media Briefing โครงการความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบริการทางการเงิน โดย นางสาวพีรจิต ปัทมสูต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน และนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

news-20210708-3

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด