ผู้บริหาร ธปท. พบสื่อมวลชน 
(Media briefing) "ภาวะและแนวโน้มเงินเฟ้อ"

31 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  คุณสักกะภพ พันธ์ยานุกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค คุณสุรัช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน และคุณรุ่งพร เริงพิทยา ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน Media Briefing ภาวะและแนวโน้มเงินเฟ้อ ให้กับสื่อมวลชน 

 

ผู้บริหาร ธปท. พบสื่อมวลชน
ผู้บริหาร ธปท. พบสื่อมวลชน

Contact for more information

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด