งาน BOT Digital Finance Conference 2022

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • ธปท. ได้จัดงาน Bangkok FinTech Fair เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และในโอกาสพิเศษครบรอบ 80 ปีของ ธปท. ในปีนี้ จึงได้ขยายขอบเขตการจัดงานให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกเรื่องในด้าน Digital Finance เป็นงาน BOT Digital Finance Conference 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. 
  • งาน BOT Digital Finance Conference 2022 จะจัดภายใต้แนวคิด "Collaborate. Innovate. Inspire."

งาน BOT Digital Finance Conference 2022

 

​นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้จัดงาน Bangkok FinTech Fair เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และในโอกาสพิเศษครบรอบ 80 ปีของ ธปท. ในปีนี้ จึงได้ขยายขอบเขตการจัดงานให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกเรื่องในด้าน Digital Finance เป็นงาน BOT Digital Finance Conference 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. 

 

งาน BOT Digital Finance Conference 2022

จะจัดภายใต้แนวคิด "Collaborate. Innovate. Inspire." โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการวางรากฐานและพัฒนาภาคการเงินดิจิทัลไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนการปรับใช้นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับองค์กร ภาคการเงิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายและโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเงิน อาทิ การพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย การเชื่อมต่อระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ และการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail CBDC) เป็นต้น รวมทั้ง การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาย่อยที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและพัฒนาการที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต อาทิ AI Blockchain และ Web 3.0 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ชนะการประกวด Policy Hackathon และ Retail CBDC Hackathon ของ ธปท. และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพในสายเทคโนโลยีทางการเงิน ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและนวัตกรรมที่น่าสนใจโดยสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน FinTech startups บริษัทที่ปรึกษา และบริษัท IT ชั้นนำกว่า 50 ราย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม รับข่าวสารและสรุปงาน BOT Digital Finance Conference 2022 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่: https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Pages/BOTDigitalFinanceConference2022.aspx รวมทั้งสามารถรับชมการถ่ายทอดสด (เฉพาะการเสวนาเวทีหลัก) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Facebook Live ของ ธปท. https://www.facebook.com/bankofthailandofficial

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
19 ตุลาคม 2565

Contact for more information

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด