คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียก่อน

1 กุมภาพันธ์ 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2566  

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เปิดเผยว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความผันผวน พบว่าปัญหาหนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่ และกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สอดคล้องกับคำขอปรับโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่ภายใต้มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ที่ ธปท. ได้จัดร่วมกับกระทรวงการคลังในช่วงที่ผ่านมา และบทศึกษาปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทย ตาม เอกสารแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน (กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดตามลิงก์ https://www.bot.or.th/landscape/files/household-debt-th.pdf)

คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้จึงได้มีมติปรับเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขยายให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย จากเดิม ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรองรับหนี้เสียรายใหม่ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการสามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ครอบคลุมและทันเวลายิ่งขึ้น ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ หรือติดต่อสมัครผ่านทางเว็บไซต์ (www.คลินิกแก้หนี้.com) LINE (@debtclinicbysam) และ Facebook (คลินิกแก้หนี้ by SAM) รวมทั้ง Call Center โทร. 1443 ได้ทุกวัน เวลา 9:00-19:00 น.

ธนาคารแห่งประเทศไทย
20 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
โทรศัพท์ : 1213
E-mail : debtclinic-BOT@bot.or.th
 
สำนักงานคลินิกแก้หนี้ by SAM ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน (เมเจอร์ รัชโยธิน) กรุงเทพฯ
Website : www.คลินิกแก้หนี้.com

 

 

ภลิภิภ๠ภ๠หภี๠_ยาสอภสูà¸

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Office

1213

debtclinic-BOT@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด