สัมมนาวิชาการภูมิภาค

สัมมนาวิชาการ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566

 

"ยกระดับเศรษฐกิจเหนือ คว้าโอกาสบนโลกแห่งความท้าทาย"

 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทสรุปผู้บริหาร คลิก

1

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

2

สรุปการนำเสนอ "มองเศรษฐกิจภาคเหนือปัจจุบัน เตรียมพรัอมสู่อนาคต"

 

 

 

 
3

สรุปช่วงเสวนาหัวข้อ "สร้างความยั่งยืนแบบคนรุ่นใหม่ สู่การยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่"

 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่

 

 

วันพุธที่  16 สิงหาคม 2566

เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สัมมนาวิชาการภาคใต้ ปี 2566

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

  • สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการ ฯ "ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจการเงินไทยและภาคใต้"

  • วีดิทัศน์
แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ปี 66-67 ในมุมมองธปท.

สรุปการนำเสนอ แนวโน้มเศรษฐกิจใต้ปี 66-67 ในมุมมองธปท.

 

 

 

  • สรุปช่วงนำเสนอผลงานศึกษา
 
  • วีดิทัศน์
เสวนาเรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่

เสวนาเรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่

 

  • สรุปช่วงเสวนา

  • วีดิทัศน์
ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2565

  • สัมมนาวิชาการภาคเหนือปี 2565 : Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ

  • สัมมนาวิชาการภาคอีสาน ปี 2565 : อีสานพร้อมปรับ...รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่

  • สัมมนาวิชาการภาคใต้ ปี 2565 : ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้...ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก