เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้าน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

ดูย้อนหลัง

ข้อมูลภาคเหนือ

img

โครงสร้างเศรษฐกิจ

อ่านต่อ
doisuthep

Stylized Fact

อ่านต่อ