แรงงานอีสานคืนถิ่น กลับไปพื้นที่เศรษฐกิจเดิมมากน้อยแค่ไหน

rl4-2566-part1
rl4-2566-part2
rl4-2566-part3
rl4-2566-part4
rl4-2566-part5
rl4-2566-part6

  • download PDF