เครื่องชี้เร็วเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Activity Tracker: RAT)

จับชีพจรและตามติดแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็ว

BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.18 (เดือนเมษายน 2566)

ภาคเหนือ การท่องเที่ยวชะลอลง ส่วนหนึ่งจากหมอกควันในพื้นที่ ส่วนความต้องการแรงงานและการใช้จ่ายทรงตัว ภาคอีสาน การท่องเที่ยวและความต้องการใช้จ่ายทรงตัว ขณะที่ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากภาคการผลิต ภาคใต้ การท่องเที่ยวยังขยายตัว สอดคล้องกับความต้องการแรงงานและการใช้จ่ายที่ปรับดีขึ้น

ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2566

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.18 (เดือนเมษายน 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.17 (เดือนมีนาคม 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.16 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.15 (เดือนมกราคม 2566)

ปี 2565

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.14 (เดือนธันวาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.13 (เดือนพฤศจิกายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.12 (เดือนตุลาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.11 (เดือนกันยายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.10 (เดือนสิงหาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.9 (เดือนกรกฎาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.8 (เดือนมิถุนายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.7 (เดือนพฤษภาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.6 (เดือนเมษายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.5 (เดือนมีนาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.4 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.3 (เดือนมกราคม 2565)

ปี 2564

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.2 (เดือนธันวาคม 2564)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.1 (เดือนพฤศจิกายน 2564)