เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

สำนักงานภาคเหนือ เปิดดำเนินการเมื่อ 8 มีนาคม 2540 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ธันวาคม 2566

ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปี ทำให้การท่องเที่ยวและการบริโภคขยายตัว

paper

  

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2566

ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวดี รายได้เกษตรยังขยายตัวได้แม้ชะลอลง และความเชื่่อมั่นยังมีทิศทางดี ทำให้การบริโภคขยายตัวเล็กน้อย

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2565

ขยายตัวจากปีก่อน จากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง มาตรการควบคุมโรคผ่อนคลายเป็นลำดับ รวมถึงการเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว ประกอบกับตลาดแรงงานและรายได้ภาคเกษตรปรับดีขึ้น ช่วยให้ความเชื่อมั่นและการบริโภคฟื้นตัว แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

paper