บทความและงานศึกษา

ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

Article

ต่อยอดธุรกิจ SMEs ให้เติบโตด้วยสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

 • Regional Letter ฉบับที่ 6/66

จับตาสถานการณ์ทุเรียนไทย เมื่อคู่แข่งรุกบุกตลาดจีน

 • Regional Letter ฉบับที่ 5/66

แรงงานอีสานคืนถิ่น กลับไปพื้นที่เศรษฐกิจเดิมมากน้อยแค่ไหน

 • Regional Letter ฉบับที่ 4/66

ส่องทิศทาง การท่องเที่ยวภาคใต้

 • Regional Letter ฉบับที่ 3/66

ธุรกิจภาคเหนือรับมืออย่างไร...กับค่าไฟที่ปรับขึ้น

 • Regional Letter ฉบับที่ 2/66

ส่องทิศทางราคาสินค้าเกษตรสำคัญของภาคใต้ ปี 2566

 • Regional Letter ฉบับที่ 1/66

Youth unemployment:ส่องตลาดแรงงานเด็กจบใหม่ยุค COVID-19

 • Regional Letter ฉบับที่ 5/65

ปาล์มน้ำมันไทยอยู่ตรงไหนในสมการราคาน้ำมันแพง ?

 • Regional Letter ฉบับที่ 4/65

รถไฟจีน-ลาว มีนัยสำคัญต่อการค้าภาคเหนือหรือไม่ ?

 • Regional Letter ฉบับที่ 3/2565

ย้อนรอยเส้นทางเศรษฐกิจ 3 ภูมิภาค...ไม่อ่าน ไม่รู้

 • Regional Letter ฉบับที่ 2/2565

คว้าโอกาสให้การค้าไทย จากรถไฟจีน-ลาว

 • Regional Letter ฉบับที่ 1/2565

เศรษฐกิจภาคใต้ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

 • Regional Letter ฉบับที่ 23/61

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2561

 • Regional Letter ฉบับที่ 22/61

รายได้ครัวเรือนเกษตร ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม

 • Regional Letter ฉบับที่ 21/61

เศรษฐกิจใต้ขยายตัว แต่ทำไมคนไม่รู้สึกดี?

 • Regional Letter ฉบับที่ 20/61

กฎหมายน้ำมันปาล์มยุโรป กับโอกาสบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

 • Regional Letter ฉบับที่ 19/61

สถานการณ์การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไตรมาส 3 ปี 2561

 • Regional Letter ฉบับที่ 18/61

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี 2561

 • Regional Letter ฉบับที่ 17/61

ข้อจำกัดของการใช้เงินสกุลท้องถิ่นผ่านมุมมองผู้ประกอบการในภาคใต้: กรณีศึกษาธุรกรรมบาท-หยวน

 • Regional Letter ฉบับที่ 16/61

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2561

 • Regional Letter ฉบับที่ 15/61

สถานการณ์การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไตรมาส 2 ปี 2561

 • Regional Letter ฉบับที่ 14/61

Overtourism ผลกระทบและแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืน

 • Regional Letter ฉบับที่ 13/61

อสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ ปี 2561 ฟื้นจริงหรือ?

 • Regional Letter ฉบับที่ 12/61

แหล่งเงินทุน...โจทย์ท้าทายในการแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงกุ้ง

 • Regional Letter ฉบับที่ 11/61

เหรียญสองด้านของการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ

 • Regional Letter ฉบับที่ 10/61

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2561

 • Regional Letter ฉบับที่ 9/61

สถานการณ์การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไตรมาส 1 ปี 2561

 • Regional Letter ฉบับที่ 8/61

รายงานสุขภาพทางการเงิน : กุญแจสำคัญสู่แหล่งเงินทุนในระบบ

 • Regional Letter ฉบับที่ 7/61

Crowdfunding หนึ่งช่องทางหาเงินทุนของธุรกิจ Startup

 • Regional Letter ฉบับที่ 6/61

เจาะลึกอุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปไทย: ภายนอกที่สดใส มีความท้าทายซ่อนอยู่

 • Regional Letter ฉบับที่ 5/61

ทุเรียนไทยกับความท้าทายที่ไม่ควรมองข้าม

 • Regional Letter ฉบับที่ 4/61

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภูธร “ปรับตัว เพื่ออยู่รอด” กรณีศึกษาค้าส่งค้าปลีกภาคใต้

 • Regional Letter ฉบับที่ 3/61

การยกระดับศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 • Regional Letter ฉบับที่ 2/61

บริบทใหม่การค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว : โอกาสและความท้าทาย

 • Regional Letter ฉบับที่ 1/61