วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

BOT activities

View All

มาตรการทางการเงินเพื่อ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ

31 มี.ค. 66

มาตรการทางการเงินเพื่อ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ

31 มี.ค. 66

มาตรการทางการเงินเพื่อ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ

31 มี.ค. 66

<Placeholder Title>

see details