สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar)

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ

เศรษฐกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเมียนมา ปี 2562

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเมียนมา ปี 2561

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเมียนมา ปี 2560

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเมียนมา ปี 2557

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเมียนมา ปี 2556

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเมียนมา ปี 2555

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในเมียนมา

 

ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทย 6 ธนาคาร ที่ประกอบธุรกิจในเมียนมา ดังนี้

  • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ (Foreign Bank Branches) จำนวน 1 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) จำนวน 1 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
  • สำนักงานตัวแทน (Representative Offices) จำนวน 3 ธนาคาร ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นในการร่วมทุนกับ A Bank ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของเมียนมา 

 

ในปี 2557 ธนาคารกลางเมียนมา (CBM) ได้เปิดให้ ธพ. ต่างชาติขอรับใบอนุญาตเปิดสาขา Foreign Bank Branch เป็นรอบแรก และให้ใบอนุญาตแก่ ธพ. ต่างชาติ 9 แห่ง รวม ธนาคารกรุงเทพฯ (ธพ. ญี่ปุ่น 3 แห่ง สิงคโปร์ 2 แห่ง ออสเตรเลีย 1 แห่ง จีนและมาเลเซียอย่างละ 1 แห่ง) และในปี 2558 CBM ให้ใบอนุญาตเปิดสาขา ธพ. ต่างชาติรอบสองเพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง (ธพ. จากเวียดนาม ไต้หวัน อินเดีย และเกาหลีใต้)

 

ในเดือนเมษายน 2563 ธนาคารกลางเมียนมาได้อนุมัติเบื้องต้นให้ ธพ. ต่างประเทศ 7 แห่ง ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเมียนมา โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบ ธพ. ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) และธนาคารกสิกรไทย ได้รับการอนุมัติการร่วมทุนกับ A Bank ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของเมียนมา 

 

ธนาคารต่างชาติ : 20 ธนาคาร

รายชื่อธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตในรอบแรก 9 ธนาคารจาก 6 ประเทศ

 

ธนาคารประเทศ

1. ธนาคารกรุงเทพ ฯ        

ไทย
2.The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ญี่ปุ่น
3. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ญี่ปุ่น
4. Mizuho Bank Limited  ญี่ปุ่น
5. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd  สิงคโปร์
6. United Overseas Bank Limited สิงคโปร์
7. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)  จีน
8. Malayan Banking Berhad (Maybank)มาเลเซีย
9. Australia and New Zeland Banking Group Limited  ออสเตรเลีย

รายชื่อธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตในรอบสอง 4 ธนาคารจาก 4 ประเทศ

 

 

ธนาคารประเทศ

1. Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

เวียดนาม

2. Shinhan Bank

เกาหลีใต้

3. E.Sun Commercial Bank Limited

ไต้หวัน

4. State Bank of India

อินเดีย

 รายชื่อธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตในรอบสาม 7 ธนาคาร

 1.  Bank of China Hong Kong (Branch License)

 2.  Cathay United Bank (Branch License)
 3.  Industrial Bank of Korea (Subsidiary License)
 4.  KB Kookmin Bank (Subsidiary License)
 5.  Korea Development Bank (Branch License)
 6.  Mega International Commercial Bank (Branch License)
 7.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Subsidiary License)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลยุทธ์การต่างประเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สายองค์กรสัมพันธ์

E-mail: IND-InterStrategy@bot.or.th