ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวที่น่าสนใจ

  • โครงการประกวด Animation  คลิก
  • ประกาศผลประติมากรรมจากเศษธนบัตร  คลิก 

  • ธปท. ชี้แจงกรณีพบธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท มีลักษณะบกพร่อง  คลิก

  • ทำความรู้จักธนบัตรพอลิเมอร์ 20 บาท วัสดุใหม่เพื่อความยั่งยืน คลิก
  • แบงก์ชาติกับการผลิตธนบัตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิก
  • ธนบัตรพอลิเมอร์ดีอย่างไร ทำไมหลายประเทศจึงนำมาใช้ คลิก