สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR)

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ

เศรษฐกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2562

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2561

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2560

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2556

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2555

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2553

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2552

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2551

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2550

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงิน สปป. ลาว ปี 2549

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยใน สปป. ลาว

 

ปัจจุบัน มีธนาคารพาณิชย์ไทย 5 ธนาคาร ที่ประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ดังนี้

 

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างชาติ (Subsidiary Banks) จำนวน 1 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ เป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้สิทธิ์เทียบเท่ากับการเป็นธนาคารท้องถิ่นของ สปป. ลาว เปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2557

 

สาขาธนาคารพาณิชย์ของไทย (Foreign Bank Branches) จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์ไทย

สาขา

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1 สาขา ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์

2.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1 สาขา ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์

3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1 สาขา ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์

4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

1 สาขา ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลยุทธ์การต่างประเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สายองค์กรสัมพันธ์

E-mail: IND-InterStrategy@bot.or.th