สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

ธปท. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งของระบบการเงินและเศรษฐกิจโลก 

 

โดยปัจจุบัน ธปท. เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้

 

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)

BIS

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
imf